12th-16th Dec. 2012: Rolling Film Festival

 

 

 

in the National Theatre in Prishtina, 20:00h. The screening will be followed by a cocktail, at 22:00h the same evening. Live music, guest speakers and artists, art, photography exhibition and special programs will all add richness to this year's Festival. After the opening night the festival will offer you screenings in five different locations: Kino ABC 1 Cinema, National Theatre, Qendra Multimedia, Te Dudi and Dit e Nat.

 

Discussions between audience, artists, academics, and guests will follow screenings. The Audience, and Cikore Filmja (youth short film competition) Jury awards of Rolling Film Festival will be presented on the last night, on the 16th of December, during the concert of great young Roma musicians: Jimmy Band, Driton Berisha and Gipsy Groove.

 

Your presence will honor our commemoration of the event. Please, find enclosed the Rolling Film Festival Program, Third Edition, 2012.

 

Ka dikas amen ko festivali! See you at the festival!

 

Rolling Team

For more detailed information, please visit: www.rollingfilm.org

 

---------------------------------------------------

 

 

FTESE PER ROLLINF FILM FESTIVAL

 

Të dashtun miq,

Romawood dhe Balkan Sunflowers Ju ftojnë përzemërsisht në ceremoninë zyrtare të hapjes së Edicionit të Tretë të Rolling Film Festival.

 

Gjatë 12-16 Dhjetor të 2012, Rolling Film Festival do të shfaq mbi tridhjetë filma që ilustrojnë kulturen Rome, historinë, skenën artistike, festat por edhe keqinterpretimet, si dhe padrejtësitë shoqërore më të cilat përballen Romët në të gjithë botën.

 

Fillimi i edicionit të tretë do të inaugurohet me shfaqjen e kryeveprës së regjisorit të njohur Tony Gatlif, të quajtur Latcho Drom, më 12 Dhjetor, në Teatrin Kombëtar në Prishtinë, ora 20:00. Në po të njejtën natë, shfaqja e filmit do të përcillet me një koktej, në ora 22:00. Muzikë live, mysafirë dhe artistë që do mbajnë fjalime, art, ekspozitë me fotografi dhe programet speciale do të pasurojnë Festivalin e sivjem.  Pas natës se hapjes, Festivali do të ofroj shfaqjen e filmave në 5 lokacione të ndryshme: Kino ABC 1, Teatri Kombëtar, Qendra Multimedia, Te Dudi dhe Dit e Nat.

 

Pas shfaqjes së filmave, do të bëhen diskutime mes publikut, artistëve, akademikëve dhe mysafirëve. Publiku, dhe  Cikore Filmja (gara e filmave të shkurt për të rinjë) çmimet e Jurisë së Rolling Film Festival do të prezentohen në natën e fundit më 16th Dhjetor, gjatë koncertit me muzikantë të mrekullueshëm Rom: Jimmy Band, Driton Berisha dhe Gipsy Groove.

 

Prezenca juaj do të na nderonte në festimin e kësaj ngjarje.

Të bashkangjitur keni programin e Edicionit të Tretë të Rolling Film Festival.

 

Ka dikas amen ko festivali! 

Shihemi në Festival

Ekipi i Rolling

 

Për informata më të hollsishme, ju lusim që të vizitoni: www.rollingfilm.org

 

 

Back